Members

Staff

 • Professor Takeshi Enomoto
 • Associate Professor Akira Kuwano-Yoshida
 • Assistant Professor Takao Iguchi
 • Secretary Yoriko Nishide

Students

Division of Earth and Planetary science, School of Science

 • Koji Ogasawara
 • Saori Nakashita
 • Suzune Nomura
 • Taisei Ogawa
 • Taisei Komatsu
 • Hiroto Nonogaki
 • Minori Fukushima
 • Ryota Matsumoto